Nubri Eye Clinic information नुब्रि उपत्यकामा आँखा शिविर ནུ་པ་རི་ལུང་གི་མིག་གི་སྨན་དཔྱད་ཁང།

Under the guidance of Dr Sanduk Ruit, a team of eye doctors from renowned Tilganga Eye Hospital in Kathmandu will be coming to Nubri Valley to carry out cataract surgery for those in need. It is free of charge and open to everyone. If you have blurry or clouded vision and think you might need to see the doctors, you MUST attend a screening clinic first. They will be held throughout Nubri Valley. You can attend at any location

प्रख्यात आँखा विशेषज्ञडा. सन्दुक रुइततथा काठमाडौको आँखा अस्पतालका एक टोलि मोतिबिन्दु को शल्यक्रिया (अप्रेशन) गर्नुपर्ने व्यक्तिहरुको शल्यक्रिया गर्नको लागि नुब्रि उपत्यका आउदै हुनुहुन्छ। यो सेवा निशुल्क प्रदान गरिने छ, र सबैलाई उपलब्ध छ। यदि तपाँईको आँखाले धमिलो देख्छ वा बादल लागेको जस्तो देख्छ भने, र तपाँईलाई डाक्टरलाई आफ्नो आँखा देखाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ भने, तपाँईले पहिला प्रारम्भिक जाँच गराउनै पर्छ। यि जाँचहरु, नुब्रि उपत्यकाका बिभिन्न ठाउँहरुमा गरिने छ। तपाँईले तल लेखिएका मध्य कुनै एक ठाउँमा गएर यो जाँच गर्न सक्नु हुनेछ।

མིག་ནད་གསོ་རིག་སྙན་གྲགས་ཅན་སྨན་པ་སན་སྡུག་རི་ཐྲ་དང་མིག་གི་སྨན་པའི་ཚོགས་པ་གཅིག་ཁ་ཐ་མ་ཏུའི་ཐའ་གན་སྒ་མིག་གི་སྨན་ཁང་ནས་ནུ་པ་རི་ལུང་ལ་སྐྱ་འགྲིབ་ཀྱི་གཤག་བཅོས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་ཡོད་པའི་ནད་པ་ལ་གླ་ཡོན་མི་དགོས་པར་གཤག་བཅོས་བྱེད་རོགས་བྱས་ཀྱི་ཡིན་པ་དང་རྣམ་གྲངས་འདི་ཡང་མི་ཚང་མར་ཞབས་ཞུ་བྱེད་ཀྱི་ཡིན་། སྐྱ་འགྲིབ་ཀྱི་གཤག་བཅོས་བྱེད་དགོས་མེད་མཁྱེན་དགོས་ན་ངེས་པར་དུ་མིག་གི་སྨན་དཔྱད་ཁང་ལ་དབྱེ་སེལ་སྨན་བཅོས་བྱེད་དགོས།  མིག་གི་དབྱེ་སེལ་སྨན་བཅོས་ནུ་པ་རི་ལུང་གི་ས་ཆ་ཚང་མར་ཡོད་དེ།

Bihi          22 May2019          बिहि      ८ जेष्ठ                    

Prok        23 May2019          प्रोक       ९ जेष्ठ                    

Namrung 24 May 2019

Lho          25 May 2019      ल्हो        १४ र १५ जेष्ठ                 

Sama/Samdo    26-27 May2019          साम्दो   ११ जेष्ठ                   

If you are told you need cataract surgery, you will need to be in Lho on 28-30 May

यदि तपाँईलाई शल्यक्रिया गर्नुपर्छ भनियो भने, तपाँई शल्यक्रिया गर्नको लागि जेष्ठ १५ र जेष्ठ १६ मा ल्हो मा आउनुपर्नेछ।

གལ་སྲིད་ཁྱེད་རང་ལ་སྐྱ་འགྲིབ་ཀྱི་གཤག་བཅོས་བྱེད་དགོས་ཟེར་ན་ངེས་པར་དུ་Lho ལ་ཟླ་བ་ལྔ་པའི་ཚེས་28དང་30ལ་སླེབས་དགོས་།

मोतिविन्दुको शल्यक्रिया गर्नु अगाडि                          मोतिविन्दुको शल्यक्रिया गरेपछि
གཤག་བཅོས་གོང་ལ་                                                            གཤག་བཅོས་རྗེས་ལ


Find out more: What are cataracts? मोतिविन्दु भनेको के हो? སྐྱ་འགྲིབ་ཟེར་བ་འདི་གང་ཞིག་ཡིན་ནམ་། ?

You can download this information as a PDF in ENGLISH, NEPALI or TIBETAN.

Ophthalmological services generously provided by the Tilganga Institute of Ophthalmology.
Funding for the Eye Clinic generously provided by HKU through a KE grant from the HK UGC.